Spolupracujeme s EP-IQ Solution na dodávkach komponentov pre fotovoltaické elektrárne a solárne a batériové systémy. Spolupráca zahŕňa podporu spoločností pri integrácii najmodernejších technológií a inovatívnych produktov do ich obchodných procesov s cieľom umožniť inteligentné nakladanie s energiou. V spolupráci s nami dochádza k optimalizácii nákladov na energiu pre klientov vrátane tvorby analýz a poskytovania potrebného riadiaceho softvéru pre efektívnu logiku riadenia.

Inštalovaná kapacita

5 MWh

Typ dodávanej batérie

NX3 12 kWh, ZX3 15 kWh, WX3 17,5 kWh, MM1 5,2 kW

Typ dodaného meniča

DEYE SUN-10K, DEYE SUN-12K

Spolupráca

od: 06/2023
na: stále prebieha

O klientovi

EP-IQ Solution s.r.o. je spoločnosť zameraná na poskytovanie jedinečných a ekologických riešení pre firemných klientov. Jej služby spočívajú v pomoci podnikateľským subjektom pri integrácii najmodernejších technológií a inovatívnych produktov do ich podnikateľskej činnosti, čo umožňuje inteligentné a efektívne hospodárenie s energiami.

https://www.ep-iq.cz/