Kontejnerová úložiště

Naše vysokokapacitní bateriová úložiště, kontejnerové systémy | Resacs

Naše vysokokapacitní bateriová úložiště, kontejnerové systémy

Naše vysokokapacitní bateriová úložiště – kontejnerové systémy – jsou vhodné pro všechny majitele a provozovatele lokálních distribučních soustav, průmyslových areálů, nabíjecích stanic elektromobilů a fotovoltaických či vodních elektráren. Kontejnerové systémy řeší všechny standardní požadavky na bateriové úložiště, ať už se jedná o úsporu nákladů za energie prostřednictvím využití uložené energie pro vlastní spotřebu, eliminaci mikrovýpadků či ořezávání špiček (snížení rezervované kapacity), a rovněž i služby podpory a stabilizace přenosové soustavy.

Kontejnerová úložiště představují průmyslová řešení pro ukládání energie v podobě kompletně vybaveného kontejneru o velikosti 20 nebo 40 stop s požadovaným počtem bateriových modulů. Součástí systému jsou rovněž střídače (PCS) a další technologie, jako je protipožární systém, klimatizace, racky, kabeláž či IP kamery. Na přání přidáme i autonomní hasicí systém Proteng a řídící a monitorovací systém EMS.

K čemu můžete kontejnerové úložiště využít:

Vlastní spotřeba solární energie spočívá v použití elektrické energie vyrobené solárními panely k napájení spotřebičů a systémů přímo v místě výroby.

Řízení rezervované kapacity (PEAK SHAVING) vyrovnává nárazové zatížení ve špičce, snižuje maximální odebíraný výkon a přináší úspory nákladů, zejména v energeticky náročných provozech, jako jsou velké výrobní závody.

Využití solární energie pro nabíjecí stanice elektromobilů zahrnuje nákup levnější energie v noci a její prodej za vyšší ceny během dne, což je ideální pro obchodní centra, čerpací stanice a podobné lokality.

Využití pro podpůrné služby spočívá v zajišťování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v elektrizační soustavě.

Obchodování na spotové burze zahrnuje prodej přebytečné energie obchodníkovi s elektřinou nebo nákup za nízké spotové ceny, které se mění v průběhu dne v závislosti na poptávce a nabídce.

Co obsahuje kontejnerové úložiště

Vysokonapěťové bateriové racky o nominální kapacitě 215 kWh, které tvoří 17 bateriových modulů, každý o kapacitě 12,5 kWh a podporující maximální vybíjecí proud 1C a nabíjecí proud 0,5 C.

Vysokovýkonové střídače Sinexcel o výkonu 500 kW složené z jednotlivých modulů o výkonu 62,5 kW. Vyznačují se účinností až 98,2 %.

Poskytuje obecnou ochranu s důrazem na zdravotní nezávadnost pro osoby a bez škodlivého vlivu na zařízení. V kontejnerech se využívá mimo jiné patentovaný autonomní protipožární systém Proteng.

Klimatizační jednotka o výkonu 5 kW nebo 10 kW zajišťující zachování optimálního prostředí pro provoz kontejnerového úložiště.

Řídí nabíjení/vybíjení baterie a umožňuje používat kontejner k různým účelům (peak shaving, obchodování na spotové burze, podpůrné služby).

Příslušenství – kabeláž, uzemnění, IP kamery zajišťující trvalý dohled a umožňující monitorování vnitřního prostoru úložiště.

Proces dodávky kontejnerového úložiště

Specifikování konkrétních požadavků se zákazníkem – parametry KÚ

Vytvoření cenové nabídky na KÚ podle konkrétních požadavků

Obhlídka místa instalace a možností připojení

Uzavření kupní smlouvy na KÚ a následně servisní smlouvy

Dodání a montáž kontejneru včetně instalace řídícího systému (EMS)

Testovací provoz a předání zákazníkovi

Související služby

Vypracování projektové dokumentace a podání žádostí na příslušné instituce: Stavební povolení, protihluková studie, rozptylová studie, hasiči

Přípravné a stavební práce pro umístění kontejneru

Uzavření smlouvy o agregaci: vypracování certifikační studie, studie proveditelnosti a nabíjecí/vybíjecí strategie v případě zájmu o zapojení do podpůrných služeb nebo obchodování

Pro výše uvedené služby poskytne Resacs seznam partnerských společností zajišťujících realizaci těchto služeb.

Výhody kontejnerového úložiště

Variabilita

Kontejnerová úložiště podle požadavků zákazníků.

Škálovatelnost

Přidáním modulů lze dosáhnout požadované kapacity/výkonu.

Dlouhá životnost

Minimální životnost článků je 10 let a více než 6 tisíc cyklů nabití a vybití.

Bezpečnost

Řada prvků pro správnou funkčnost a maximální bezpečnost, jako je protipožární systém, klimatizační systém, řídicí a monitorovací systém EMS atd.

Široké možnosti použití

Kontejnerové úložiště pomáhá k dosažení úspor za energie v rámci mnoha průmyslových aplikací a účelů použití.

Servis a podpora

Zkušený servisní tým, technická podpora, vzdálený dohled, rychlý servisní zásah.


Technické specifikace

Zajímají vás podrobnější informace ke kontejnerovému úložišti? Prohlédněte si produktový list.

U kontejnerových úložišť využíváme špičkové komponenty a technologie. Nabídnou vám tak spoustu výhod:

variabilní sestava kontejnerového úložiště

pokročilé systémy řízení a kontroly

technologie napojené na centrální servisní dispečink

redundantní a blokový systém – v případě poruchy funguje vždy převážná část bloků

rozsáhlé testování a ověřování funkčnosti každé komponenty

široké možnosti použití

plná technická a servisní podpora

záruka 10 let garantovaného servisu

Poptávkový formulář

Zaujalo vás kontejnerové úložiště? Popište nám, jaké úložiště potřebujete, a my vám vytvoříme individuální nabídku.    Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.