Technologie

Mít kvalitní a spolehlivé technologie je základ. Jsou to právě technologie, které zajišťují praktické vlastnosti, široké možnosti využití a bezpečný provoz. Naše bateriová úložiště jsou vybavena celou řadou unikátních řešení počínaje naším vlastním řídicím systémem Rebox až po bezpečnostní systémy.

Rebox

Naše vlastní hardwarová a softwarová řešení pro monitorování a řízení baterie a spotřebičů umožňují ukládat energii alternativním způsobem. Rebox umí monitorovat a řídit baterie a spotřebiče tak, aby systém ukládal a výhodně využíval energii inovativním způsobem. Přebytky energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou použije nejprve k nabití baterie. Jakmile je nabitá, přesměruje tok energie ke spotřebičům. Ta poslouží např. k ohřevu vody v bojleru, nabíjení elektromobilu apod. Toto zařízení plní funkci WATTrouteru a rovněž automaticky upozorňuje servisní tým při překročení nastavených parametrů.

Rebox má dvě jednotky:

Master – slouží ke sledování baterie a střídače. Monitoruje a zaznamenává stav jednotlivých článků, teplotu, průběh nabíjení a vybíjení do webového prostředí Portal. Je v kontaktu s BMS a střídačem a automaticky odesílá chybové hlášky, které vyhodnocuje servisní tým.

Slave – montuje se do rozvaděče a rozšiřuje Rebox o 2 vzdáleně spínané analogové výstupy 0-10 V, 2 relé výstupy a 2 bezpotenciálové 240 V vstupy pro HD.

Proteng

Jedním z bezpečnostních prvků, kterými jsou bateriová úložiště vybavena, je unikátní patentovaný autonomní protipožární systém Proteng. Jde o naprosto nezávislý systém, který nevyžaduje žádnou údržbu ani kontrolu. Zařízení funguje automaticky bez zásahu obsluhy a bez potřeby vnějšího zdroje energie. Využívá speciálně upravenou polyamidovou hadici. Tato hadice se aktivuje při dosažení teploty přibližně 70–100 °C. Systém funguje tak, že monitoruje hodnoty teploty baterie. V případě detekce vysokých teplot nebo přímého plamene se spustí hasicí procedura.

V případě vzniku požáru nebo dosažení kritické teploty v krytém prostoru degraduje tlaková trubice v místě s nejvyšší teplotou. Tato trubice se roztaví a vytvoří otvor, kterým se celý obsah hasiva pod tlakem uvolní přímo do ohniska požáru. Hasicí látka HFC227ea je zkapalněný plyn, který se při vniknutí do atmosféry zplyňuje. Jeho hasicí účinky spočívají v chladícím a antikatalytickém účinku. Hasicí látka odčerpává teplo z hořlavého materiálu a současně vstupuje do řetězové chemické reakce hoření, kterou zpomaluje a zastavuje.

Články

Kvalitní články LiFePO4 (lithium-železo-fosfát) s chemickým složením nejvyšší třídy kvality Grade A pocházejí od námi ověřených výrobců. Tyto články se vyznačují extrémně dlouhou cyklickou životností, vydrží až 10 000 nabíjecích cyklů. Velkou výhodou je zanedbatelné samovybíjení a absence paměťového efektu, lze je tedy nabíjet v kterékoliv fázi vybití. Bateriové články nevyžadují žádnou údržbu. V bateriovém úložišti jsou zapojeny tak, aby byly kdykoli přístupné. V případě potřeby je možné kterýkoli článek jednoduše opravit či vyměnit, což prodlužuje celkovou životnost bateriového úložiště.

BMS

Jednotka BMS pečlivě monitoruje každý bateriový článek zvlášť, hlídá hodnoty napětí, proudu a teploty, aby zůstaly v povolených limitech. Řídí nabíjení i vybíjení baterie a články vyvažuje. Při nabíjení preventivně sleduje přebití článků, zatímco při vybíjení se zaměřuje na zabránění podbití. Tímto způsobem zajistí spolehlivý chod celého bateriového úložiště. Neustálou kontrolou všech parametrů jednotlivých článků pomáhá BMS udržet dlouhou životnost baterie.

Teplotní čidla

Bateriové úložiště tvoří propojené bateriové články. Na každém spoji mezi nimi jsou umístěna teplotní čidla, která sledují teplotu každého článku. Čidlo má předem definovaný přípustný rozsah teploty. Zaznamená-li překročení stanovené hodnoty, automaticky odpojí bateriový článek, na němž byla detekována zvýšená teplota. Díky sériovému propojení čidel dojde k bezpečnostnímu odpojení celé baterie. Teplotní čidla tedy tvoří důležitý bezpečnostní prvek každého bateriového úložiště.