Služba chytrého řízení

Co je chytré řízení 

Chytré řízení jsou matematické algoritmy, někteří je nazývají umělá inteligence, které synchronizují spotřebu klienta s fotovoltaickou elektrárnou a baterií. Nabízí efektivní využití baterií po celý rok. Nabíjí baterie ze sítě v levných nočních hodinách a využívá je v době, kdy je cena ze elektřinu vyšší. S ohledem na predikce spotřeby klienta může cyklus nabití a vybití probíhat až dvakrát denně, což výrazně zkracuje dobu návratnosti investice do bateriových úložišť.

Pro stanovení optimálního nastavení chytré řízení zohledňuje:

Volné dny

Roční období

Konkrétní způsoby využití energie klientem

Produkci FVE v závislosti na výkonu, umístění, roční době i počasí

Jak funguje


Návrh řešení

Náš algoritmický software se naučí co nejpřesněji předpovídat vaši spotřebu na 48 hodin. Zohledňují se volné dny, roční období i konkrétní chování vaší spotřeby během dne (pracovní či výrobní cyklus).

Stejně tak se náš software naučí předpovídat objem výroby vaší fotovoltaické elektrárny v závislosti na jejím výkonu, umístění, roční době a předpovědi počasí a volnou kapacitu baterie.

Díky tomu aktivně řídíme vaši fotovoltaickou elektrárnu s baterií a případně další významné elektrické spotřebiče (kotel, tepelné čerpadlo atd.), abyste v době drahého spotu odebírali elektřiny co nejméně a v době levného co nejvíce.

Protože ceny za jednotlivé hodiny jsou na denním trhu známé, spočítá náš software optimální načasování, kdy se má elektřina z fotovoltaiky dávat do spotřeby, kdy se má nabíjet nebo vybíjet baterka a kdy se má elektřina v ní uložená uschovat na konkrétní hodinu, kdy je SPOT drahý.

Pokud to bude cenově zajímavé, nabijeme vaši baterku v noci ze sítě, aby byla připravena na ranní špičku, kdy jsou ceny často vysoké.