3 hlavní výhody solárních baterií

S rostoucím zájmem o udržitelnou energetiku se solární baterie stávají čím dál tím popularnějším způsobem, jak využít a ‚‚skladovat‘‘ solární energii. Baterie totiž uchovávají energii získanou z fotovoltaických panelů a vy ji pak následně můžete využívat i v době, kdy slunce nesvítí a nejen to…

Přinášíme vám 3 hlavní výhody solárních baterií.

Nezávislost na energetické síti

Solární baterie umožňují domácnostem a firmám snížit závislost na tradiční elektrické síti. Když jsou fotovoltaické panely propojeny se solárními bateriemi, může se vyrobená energie uchovávat a používat i v době, kdy slunce nesvítí. To znamená, že můžete využívat vlastní obnovitelnou energiii v noci nebo během oblačných dnů. Tím se snižuje spotřeba elektřiny z tradičních zdrojů a zároveň se snižuje závislost na nestabilní ceně elektrické energie.

Snížení nákladů na energii

S výše zmíněným bodem tak souvisí i snížení nákladů na energii. Díky solárním bateriím můžete snadno snížit své náklady na energii. Při horkých a slunečných dnech mohou fotovoltaické panley vyprodukovat mnohem více energie než vy sami spotřebujete a proto zde přichází vhod využití solárních baterií, do kterých se přebytečná energie ukládá. Tím snížíte spotřebu elektrické energie z veřejné sítě. Solární baterie tak přispívají ke snižování energetických nákladů a dlouhodobě přinášejí úspory.

3 hlavní výhody solárních baterií

Udržitelnost a ochrana životního prostředí

Jako členové Evropské unie jsme zavázáni k ambicióznímu plánu nazývanému „Green Deal“. Tento plán má za cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a podpořit udržitelnou energetiku v celé unii. V tomto kontextu hrají solární baterie klíčovou roli. Solární baterie umožňují ukládat energii z fotovoltaických panelů, která je produkována ze slunečního záření bez emisí skleníkových plynů. Tím pomáhají snižovat závislost na fosilních palivech, což je v souladu s cíli Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí a boje proti změně klimatu.

3 hlavní výhody solárních baterií

Solární baterie mají široké spektrum využití a nabízejí mnoho dalších možností, včetně využití ve velkých firmách, průmyslu, nabíjecích stanicích pro elektromobily v karavanu a mnoha dalších zařízeních. Podívejte se na naši nabídku.