Naše solární baterie – zajištění bezpečnosti a spolehlivosti

Solární baterie jsou klíčovým prvkem vývoje obnovitelné energetiky a snahy o udržitelnost. Tyto baterie umožňují uchovávat a využívat energii získanou ze solárních panelů, a to i v době, kdy slunce nesvítí. Jak vypadá naše baterie uvnitř a jak je přesně zajištěná jejich bezpečnost a spolehlivost?

Základem solární baterie jsou jednotlivé články, a právě na nich stojí funkčnost celého systému. Výrobce nám dováží ty nejkvalitnější články, které jsou k dispozici na trhu. Tímto způsobem zajišťujeme, že baterie může být používána dlouhou dobu a navíc kdykoliv její nefunkční články lze vyměnit, čímž se prodlužuje životnost celé baterie. To znamená, že i při selhání jednoho článku může baterie po jeho výměně stále fungovat efektivně.

Naše solární baterie – zajištění bezpečnosti a spolehlivosti

Bezpečnost a spolehlivost baterií

Bezpečnost solárních baterií je klíčovým aspektem, a proto jsou do našich baterií implementovány tři úrovně ochrany. Prvním bezpečnostním prvkem je elektronika umístěná v horní části baterie. Tato elektronika monitoruje napětí na každém jednotlivém článku a identifikuje potenciální problémy. Tato úroveň ochrany je standardní pro většinu typů baterií na trhu.

Přestože první úroveň ochrany je důležitá, naše solární baterie jdou ještě dál. Druhou úrovní bezpečnosti jsou teplotní čidla umístěná na každém článku. Tato čidla monitorují teplotu na každém spoji, kde by mohl vzniknout problém. Pokud teplota dosáhne kritické úrovně, baterie se automaticky odstaví a o této situaci je okamžitě informován tým odborníků. To umožňuje rychlou reakci a minimalizaci rizika.

Nejvyšší úrovní ochrany je třetí systém – automatická protipožární ochrana Proteng. V případě extrémního nárůstu teploty v baterii tento systém zasáhne a zabrání vzniku požáru. Co je důležité, tento systém je navržen tak, aby v případě aktivace zachoval baterii nepoškozenou ani neměl jakýkoli negativní vliv na zdraví člověka a zároveň efektivně uhasil požár.

Naše solární baterie – zajištění bezpečnosti a spolehlivosti

Solární baterie se tak stávají nejen zdrojem udržitelné energie, ale také modelovým příkladem toho, jak lze bezpečnost a spolehlivost inovovat. Díky kombinaci vyspělé elektroniky, teplotních čidel a automatické protipožární ochrany jsou tyto baterie připraveny čelit různým výzvám a poskytovat účinnou a bezpečnou energetickou alternativu.

Pro další informace o technologiích a inovacích v oblasti solárních baterií nás můžete sledovat na našich sociálních sítích.

LinkedIn | Instagram | Facebook